Home

Home
Een levensloopbestendige woning stelt mensen in staat om tot op hoge leeftijd zelfstandig te blijven wonen. Daarnaast is de maatschappelijke integratie van gehandicapten hiermee gediend: toegankelijkheid van woningen voor mensen met een handicap.