Blog

Blog

Het is de tijd van het jaar.

Zo aan het eind van December ontstaat er vaak de neiging om terug te kijken en alvast voorzichtig vooruit te kijken. En meestal komen er dan ook ideeën boven drijven om dingen op te pakken of anders op te pakken in het nieuwe jaar dan je tot nog toe gedaan hebt.

Het kunnen ideeën zijn over eten, kleding, huisvesting, afspraken met zakenrelaties en een afspraak met je partner over de tijdsindeling in het nieuwe jaar. De verdeelsleutel tussen werk en privé. En zoals dan vaak gebeurt; een deel van de plannen blijkt net iets te hoog gegrepen te zijn en dan dalen we in Februari weer af naar de aarde in ons aloude dagelijkse ritme.

Maar wat als de nieuwe gewoonte je veiligheid aanzienlijk kan verhogen?

Ik heb een aantal simpele dingen voor je op een rijtje gezet.

  1. 1 x per maand de rookmelders testen

Want tsja, wat voor nut heeft het als dat ding er wel hangt maar niet werkt. Mensen komen niet om door het vuur maar stikken in de rook.

  1. Gebruik alleen goede opladers

Een telefoon of tablet mag vaak wel iets kosten, maar als er een extra lader nodig is moet dit vaak voor een paar cent. Het kan zomaar een beginnende brand veroorzaken.

  1. Plug niet teveel in één enkel wandcontact.

Het gebeurt gewoon; een stopcontact uitbreiden met een korte verlengkabel met 4 of 6 of meer stopcontacten. Niet zelden gebeurt het dat deze ook weer wordt uitgebreid met nog eens 6 stopcontacten. Meestal gaat het goed, tenminste als de belasting niet te hoog wordt, in dat geval heb je beginnend vuurwerk.

  1. Check ook eens de stopcontacten van opa, oma of de oudere buurvrouw/man

Dat wil ook nog wel eens misgaan, vaak weten ze niet wat kan en wat niet. Even een controle en helpen met de eventuele verbetering. En de mensen kunnen weer veilig beginnen aan het Nieuwe Jaar.

Ik wens jullie allemaal een veilig en gezond 2019

Klaas Russcher  http://www.barnovo-advies.com

Vuurwerk stopcontact

Blog

Fout- of faalkosten

Vrijwel ieder productiebedrijf zal ze kennen; de faalkosten. Als je niet weet dat ze er zijn is het probleem misschien nog wel veel groter. Fout- of faalkosten is het
financiële begrip, maar daaronder zitten ergens in het bedrijfsproces
de fouten die ervoor zorgen dat een bepaald percentage van je omzet niet bijdraagt aan je bedrijfsresultaat en zodoende een verliespost vormt. Sommige faalkosten zijn verzekerbaar en op die manier af te dekken of bij ander afwijkingen kunnen de kosten geclaimd worden op een leverancier of dienstverlener. Echter de menselijke fout door handeling of miscommunicatie is nauwelijks te verzekeren. Dit zijn veelal de faalkosten die te vinden zijn binnen iedere functie in het bedrijf. Als de drukte binnen het bedrijf toeneemt, nieuwe mensen ingewerkt moeten worden en het overzicht niet optimaal meer is, liggen de menselijke faalkosten in allerlei vorm op de loer. Er wordt afgeweken van standaard procedure’s of gedeelten van processen worden overgeslagen. De communicatie wordt wat minder, de registratie van fouten en knelpunten neemt af want de deadlines worden strakker. Dan hebben we de ideale mix voor forse schades. Het verschilt per bedrijf en bedrijfstak, maar de percentages lopen op tot 10 – 15% in sommige gevallen zelfs 20% van de omzet. Bijzonder belangrijk om deze kosten te reduceren!

Klaas Russcher  http://www.barnovo-advies.com

faalkosten

Blog

De keten van het productieproces

Misschien ken je het wel. Die lange lijst met knelpunten waar je als productiebedrijf mee te maken kan krijgen. Deze verhinderen een soepel productieproces en zorgen ervoor dat je de gestelde doelen niet haalt. Het is dus belangrijk dat je weet waar het knelpunt zit en wat het precies is. Zolang dit niet inzichtelijk is zal elk verbeterplan gedoemd zijn om te mislukken. De knelpunten moeten eruit voor een efficiënte productie. Volg daarom de hele keten van begin tot eind. Het begin is vaak de toeleverancier; levert deze het bestelde op het juiste moment met de juiste hoeveelheid en van de vereiste kwaliteit? Is er te weinig voorraad of is de voorraad niet inzichtelijk? Sluiten de opeenvolgende bewerkingen niet goed op elkaar aan; ontstaat er wachttijd of is er juist een overflow? En zo zijn er nog veel meer punten die de prijs, levertijd en kwaliteit van je producten negatief kunnen beïnvloeden. Knelpunten verstoren het hele proces zorg dat je ze inzichtelijk krijgt en elimineert. Dan kun je de focus weer op andere belangrijker zaken richten. Think lean.

Klaas Russcher www.barnovo-advies.com Lean_Manufacturing_Huis.width-800

Blog

Verplichtingen

Het is vaak een zoektocht in de wet en regelgeving in dit land, waar voor alles en nog wat een regeltje is bedacht, om uit te vinden wat specifiek voor jou van toepassing is. Een RI&E is er zo één. Al verplicht vanaf, ja juist: 1 werknemer. Heb je meer dan 25 werknemers dan moet de RI&E ook getoetst worden door een erkende Arbodienst. Wil je daarnaast een VCA certificering dan is er een VGM-RI&E vereist. ( VGM is de interne Veiligheids en Gezondheids Medewerker)  Je dient dan een Taak Risico Analyse uit te voeren. Allemaal abstracte termen maar als je de bedoeling erachter helder hebt valt het ook weer mee. Het doel moet altijd blijven: geen ongevallen op de werkplek. Een RI&E is ook geen dode letter maar een levend instrument wat aangepast en verbeterd wordt wanneer de omstandigheden op of om de werkplek zijn veranderd.

-Klaas Russcher Barnovo Advies –

watkosteenrie

Blog

Veiligheid op de Bouwplaats

Een bouwplaats hoort veilig te zijn voordat alle vakmensen beginnen te werken. Om dat in kaart te krijgen wordt er door de betrokken medewerkers vlak voordat ze beginnen een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse)  uitgevoerd om er zeker van te zijn of alles nog klopt. Om vast te stellen of er in de tijd dat ze afwezig waren er geen situaties zijn veranderd, situaties die nu eventueel gevaar zouden kunnen opleveren. En als dat zo is moeten er maatregelen genomen worden om de veilige werkplek te borgen. De vraag die elke werknemer voor aanvang van de werkzaamheden zichzelf zou moeten stellen is deze: “Kan ik hier veilig werken?” Als dat niet zo is moet daar melding van gemaakt worden bij de leidinggevenden. Pas als de extra maatregelen zijn doorgevoerd kan het werk weer worden hervat. Het is een stukje bewustwording dat bij elke medewerker, eigen of ingehuurd, standaard zou moeten zijn. Samen verantwoordelijk zijn voor een veilige werkplek.

– Klaas Russcher Barnovo Advies –

veiligheid 1

Blog

De meeste ondernemers bezoeken van tijd tot tijd een beurs. Iets op hun vakgebied of over ondernemerschap in het algemeen. Onlangs liep ik rond te dwalen op een beurs en zag daar heel verschillende aankledingen van de stands. Als jezelf ook wel eens op een beurs gestaan hebt weet je ongeveer wat er speelt achter de schermen; voorafgaand aan en tijdens de beurs. Ondanks alle aandachttrekkers in de stand zijn de mensen die er staan het belangrijkste. Ze spreken je aan, ze nodigen je uit of ze zijn druk met elkaar in gesprek aan een tafeltje iets verder de stand in.  Als het goed is wil de standhouder zijn product of dienst onder de aandacht brengen en is de beursbezoeker op zoek naar nieuwe ideeën of nieuwe contacten. Het belangrijkste is om deze connectie tot stand te brengen. Al lopend over een beurs zie je daar verschillende en uiteenlopende voorbeelden van.

– Klaas Russcher Barnovo Advies –

beurs

Blog

Werkdruk

Ongeveer zestig procent van onze dagelijkse werktijd gaat op aan het organiseren van het werk. Maar hoe maak je dat minder? Door tijd goed in te delen, werk je zorgvuldiger en efficiënter, bovendien levert het een stuk minder stress op. Plan alles wat je wilt doen en maak gebruik van checklists. Een taak afgevinkt is alweer één doel behaald! Het is beter om niet onmiddellijk op elk mailtje te reageren; het haalt je uit de concentratie en het kost veel tijd. Beperk de tijd van de vergaderingen; vergaderingen zullen efficiënter worden als de geplande tijd korter is. Zorg dat al je systemen de relevante informatie centraal bij jou aanleveren zodat je in één keer weer op de hoogte bent. Archiveer alles op een logische systematische manier. Er gaat ontzettend veel tijd verloren met het zoeken naar bestanden. Telefoneer wat vaker in plaats van mailen. Bellen is vaak effectiever dan e-mailen.

-Klaas Russcher Barnovo Advies-a-minder-stress-in-je-hoofd-door-oogontspanning

Blog

Lean manufacturing

Lean werd in feite al geïntroduceerd door Henry Ford in 1933. Door zijn innovatiedrang werd de productieprijs van een T-Ford gehalveerd. Het begrip lean manufacturing werd in 1988 geïntroduceerd. Niet door een Japanner, maar door John F.Krafcik, student van het  Massachusetts Institute of Technology. Ergens rond 1950 liep Taiichi Ohno door de fabriek van Toyota, en stelde zichzelf deze cruciale vraag: ‘Op welke momenten voegen wij eigenlijk waarde voor onze klanten toe?’. Onwetend legde hij de basis voor  lean manufacturing. De resultaten van Toyota zijn alom bekend. Maar moet je een productiebedrijf zijn om lean toe te passen? Beslist niet. We zien het al toegepast worden in ziekenhuizen, zorginstellingen, thuiszorgorganisaties, gemeentes, banken en scholen. Het is overal toepasbaar als er meerdere stappen nodig zijn om tot het uiteindelijke product of dienst te komen.

-Klaas Russcher Barnovo Advies-

Lean30_FordModelTAssem1924